Inschrijven klas 2 en 3 2023-2024

Welkom op de inschrijfpagina voor klas 2 en 3. Inschrijven voor het nieuwe schooljaar kan op verschillende manieren. Kies hieronder de manier die het beste bij je past. Lees ook de intakeprocedure voor zij-instroomleerlingen. Voor klas 2 kunt je terecht voor de niveaus BBL en KBL. Echter kunnen er geen leerlingen meer voor klas 2 geplaatst worden. Deze klassen zijn inmiddels vol. Op onze partnerschool Veenoord School for Sport & Lifestyle is er nog wél plaats in klas 2. In klas 3 kan gekozen worden voor de profielen Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten. GL-TL voor klas 2 en 3 wordt aangeboden op onze partnerschool Veenoord SCHOOL FOR SPORT&LIFESTYLE.

Kan ik mijn dochter/zoon online aanmelden  U kunt uw kind aanmelden met het  digitaal inschrijfformulier klas 3. Vul het formulier in en druk op verzenden. Wij nemen contact met u op over het vervolg van de intakeprocedure.

Waar vind ik het inschrijfpakket? U kunt een inschrijfpakket voor klas 3 afhalen bij de receptie van de school.

Ik heb al een inschrijfpakket Vul de formulieren helemaal in en zet de benodigde handtekeningen. Lever het inschrijfpakket in samen met de volgende documenten:

  • *kopie of scan legitimatiebewijs met daarop het Burgerservicenummer (BSN)
  • *kopie of scan pasje ziektekostenverzekeringen 

U kunt de documenten mailen naar info@zuidrand.nl of afgeven bij de receptie van de school. De school is op werkdagen geopend van 08.00-16.30. 

Welke documenten zijn nog meer nodig? Wij willen graag van tevoren een inschatting maken of Zuidrand wel de geschikte school is voor uw kind en welke ondersteuning eventueel nodig is. We starten de intakeprocedure pas op als de volgende documenten zijn aangeleverd:

  • *VO-VO formulier
  • *Uitdraai verzuimoverzicht afgelopen schooljaar
  • *Uitdraai cijferlijst afgelopen schooljaar
  • *Kwadrantgegevens (NIO/IQ/CITO)
  • *Uitdraai logboekitems Leerlingvolgsysteem
  • *Handelingsplan/OPP (Ontwikkelperspectief Plan) Bij afstroom is altijd een OPP vereist

 

Hoe ziet de intakeprocedure eruit? Als alle documenten zijn aangeleverd wordt de leerling met ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek op school. Onderdeel van de intakeprocedure voor klas 2 en 3 is dat de leerling een PITCH geeft waarin hij/zij zichzelf presenteert en uitlegt met welke motivatie en persoonlijke doelen,  de leerling naar Zuidrand wil komen. Na het gesprek op school zal de intakecommissie binnen twee weken een besluit nemen over plaatsing op Zuidrand.