Inschrijven klas 2 en 3 2024-2025

Inschrijven voor klas 2 en 3 kan vanaf 26 april 2024. Wij weten op dat moment hoeveel plekken er voor het komende schooljaar beschikbaar zijn. Eind april vindt u op deze pagina het digitale inschrijfformulier en u kunt dan een inschrijfformulier klas 2 en 3 downloaden.   

Hieronder vindt u al wel meer informatie over de intakeprocedure voor klas 2 en 3.

Welke niveaus en profielen bieden jullie aan?

In klas twee worden de niveaus BBL, KBL, GL en TL aangeboden. Leerlingen kiezen voor de sportklas of voor de lifestyleklas. GL/TL-leerlingen krijgen het vak Spaans aangeboden.

In klas 3 kunnen BBL/KBL-leerlingen kiezen voor de profielen Zorg & Welzijn en Dienstverlening en Producten. GL/TL-leerlingen kiezen voor een extra vak Dienstverlening & Producten of LO2.

Bij inschrijving heeft u de volgende documenten nodig?

  • *kopie of scan legitimatiebewijs met daarop het Burgerservicenummer (BSN)
  • *kopie of scan pasje ziektekostenverzekeringen 

Welke documenten zijn nog meer nodig? Wij willen graag van tevoren een inschatting maken of Zuidrand wel de geschikte school is voor uw kind en welke ondersteuning eventueel nodig is. We starten de intakeprocedure pas op als de volgende documenten zijn aangeleverd:

  • *VO-VO formulier
  • *Uitdraai verzuimoverzicht afgelopen schooljaar
  • *Uitdraai cijferlijst afgelopen schooljaar
  • *Kwadrantgegevens (NIO/IQ/CITO)
  • *Uitdraai logboekitems Leerlingvolgsysteem
  • *Handelingsplan/OPP (Ontwikkelperspectief Plan) Bij afstroom is altijd een OPP vereist

Hoe ziet de intakeprocedure eruit? Als alle documenten zijn aangeleverd wordt de leerling met ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek op school. Onderdeel van de intakeprocedure voor klas 2 en 3 is dat de leerling een PITCH geeft waarin hij/zij zichzelf presenteert en uitlegt met welke motivatie en persoonlijke doelen, de leerling naar Zuidrand wil komen. Na het gesprek op school zal de intakecommissie binnen twee weken een besluit nemen over plaatsing op Zuidrand.