image

Agenda

2020-2021

image
image

AGENDA

Zaterdag 16  oktober t/m zondag 24 oktober 
- H E R F S T V A K A N T I E -

Zaterdag 25 december t/m zondag 9 januari
- K E R S T V A K A N T I E -

Zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart
- V O O R J A A R S V A K A N T I E -

Vrijdag 15 april
- Goede vrijdag 

Maandag 18 april
- 2e Paasdag 

Zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei
- M E I V A K A N T I E -

Maandag 26 mei t/m zondag 29 mei
- Hemelvaartsdag

Maandag 6 juni
- Pinkstermaandag

Zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus
- Z O M E R V A K A N T I E -