image

Kind in de brugklas

image
image

Tips voor hulp bij huiswerk

Help uw kind bij het organiseren van het huiswerk. Praat regelmatig met uw kind over het huiswerk. Is het veel of juist weinig? Lukt het goed alleen of is er hulp nodig?

  • Zorg voor een goede werkplek. Dat betekent ruim, rustig, zonder dingen die de aandacht afleiden.
  • Kijk in de agenda van uw kind wat het huiswerk is en of het duidelijk wordt opgeschreven. U kunt dit controleren door uw kind uit te laten leggen wat er staat.
  • Verdeel leerwerk in kleine stukjes. Drie keer tien minuten leren heeft meestal meer effect dan één keer een half uur.
  • Laat uw kind zelf vragen bedenken bij het leerwerk. Zo moet uw kind goed nadenken over de te leren stof.
  • Overhoor uw kind na het leren.
  • Leg niet te snel iets uit: uw kind kan meer dan het denkt. Vaak is het genoeg om even samen de opdracht rustig door te nemen, of nog eens samen een stukje tekst te lezen. Als uw kind zelf de oplossing ontdekt, geeft dat veel zelfvertrouwen: “Hé, ik kan het wel!”.

 

Ook altijd belangrijk:

Toon belangstelling voor school, laat merken dat u school belangrijk vindt.
Praat met uw kind op een positieve manier over waarom een opleiding belangrijk is.

De Nederlandse taal. Help uw kind hierbij en laat zien dat u het zelf ook belangrijk vindt.

Houd regelmatig contact met school, met name met de mentor.