Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad hebben. Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school.

Rechten medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft de volgende rechten:

  • Informatierecht
    Het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.

  • Adviesrecht
    Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.

  • Instemmingsrecht
    Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

 

Medezeggenschapsraad van Zuidrand School for Sport & Lifestyle

De MR van Zuidrand School for Sport & Lifestyle bestaat uit ouders en personeel, terwijl ook  leerlingen deel kunnen uitmaken van de MR. In het medezeggenschapsreglement van de school staat hoe de verkiezingen voor de medezeggenschapsraad verlopen.

Op Zuidrand School for Sport & Lifestyle kan de MR uit vier ouders en/of leerlingen en vier personeelsleden bestaan. Dit schooljaar bestaat de MR uit 3 ouders en 3 personeelsleden.

Wilt u meer weten, of hebt u interesse om in de toekomst lid van de raad te worden, neem dan contact op met de voorzitter, de heer Chen via emailadres xchen@lmc-vo.nl.